PQV volgt de richtlijnen van de Nevobo omtrent de maatregelen in de strijd tegen Corona

Als aanvulling op het protocol verantwoord sporten heeft de Nevobo het protocol voor indoor volleybal samengesteld met daarin zaken die specifiek voor volleybal gelden. Denk daarbij aan richtlijnen voor verschillende groepen, starttijden, maar ook hoe we omgaan met eventuele voortijdige beëindiging van de competities. Ook worden hierin eventuele afwijkingen van spelregels of reglementsartikelen beschreven. 

Dit protocol is een levend document en is gebaseerd op de kennis van nu. Afhankelijk van de maatregelen die de overheid neemt, kunnen er aanpassingen gedaan worden.  

Lees hier het Corona protocol van SportCentrum Vreeloo versie 3